Temp Premium 


Bloczki z żywicy Temp Premium są frezowane odpowiednimi frezami PMMA. Nasze bloczki z żywicy są całkowicie wolne od substancji szkodliwych lub drażniących. Temp Premium bloczki wyróżniają się wysoką przezroczystością, gęstością powierzchni i dodatkowo odpornością na pękanie. Używane są do wykonywania krótko lub długotermonowych uzupełnień protetycznych.
Dla szyn zgryzowych oferujemy specjalne przezroczyste bloczki z żywicy.

Temp Premium 


Temp Premium A1-B1 95H16


Paczka zawiera:
Numer katalogowy:
Kolor:

Wysokość:
Systemu / średnica:


A1-B1, A2-A3, B2-B3, C2-C3: Resin with improved material properties for the manufacture of single crowns to large bridges as well as for long-term provisionals

Transpa: Transparent resin with improved material properties for the manufacture of bite splints

Processing with CAD/CAM milling bur

Uwaga: Do wstępnego frezowania TEMP Premium użyj frezu CAD/CAM Frez 2 L PMMA Premium! (Numer katalogowy: FR034)
Frezowano p rzy u życiu Zirkonzahn CAD/CAM System 5-TEC

Instructions 


Veneering of a bridge made of Temp Premium with composites

więcej...

Cementation of a friction coping made from Tecno Med on a Temp Premium secondary structure

więcej...