PRACĘ 1 | Praca 1 symuluje przypadek mostu z wolną przestrzenią pomiędzy dwoma kikutami (przęsło).

PRACĘ 2 | Praca 2 symuluje przypadek mostu z podparciem na kikutach (bez przęsła).

measuring filling
wandstarke
tooth
ruler

Zielone: Most ma odpowiednią wytrzymałość. Można frezować.

Pomarańczowe: Most prawdopodobnie wytrzyma, ale nie można zagwarantować.

Czerwone: Most nie wytrzyma, Trzeba zmodyfikować grubość konektora.

line