NOWOSCSoftware-module CAD/CAM Bite Splints 

 
  • Moduł do projektowania szyn zgryzowych
  • Możliwość symulacji ruchów dynamicznych (przy użyciu wirtualnego artykulatora) do precyzyjnego określenia punktów styku
  • Indywidualne modelowanie
  • Możliwość zmiany parametrów, np. blokowanie podcieni, grubość szyny itd.
  • Rekomendowane materiały: Therapon Transpa, Temp Premium Flexible i Temp Premium Flexible Transpa

Numer katalogowy: SY0530
 
Pobierać Insert Przegląd modułów oprogramowania