Software Moduł Wirtualny artykulator 

 
  • Moduł symulacji artykulacji
  • Manualny artykulator może zostać zeskanowany
  • Wszystkie obecne artykulatory występują w postaci modułów cyfrowych
  • Dynamiczna adaptacja tworzonej artykulacji z uwzględnieniem ruchów zwarciowych
    Nowosc! Możliwość zapisania specyfiki ruchów żuchwy pacjenta przy użyciu danych (Jaw Movement Data) z urządzenia Plane Analyzer

Numer katalogowy: SY0410
 
Przegląd modułów oprogramowania