Équipe Italie 

Hubert Steger
Zirkonzahn.Sales

Langues : allemand, italien, anglaisDavide Giacometti
Zirkonzahn.Sales

Langues : italien, anglaisGastone Berdozzo
Zirkonzahn.Sales

Langues : allemand, italienMatteo Rossi
Zirkonzahn.Sales

Langues : italienMatias Plaza
Zirkonzahn.Sales

Langues : italien, espagnolSergio Bellani
Zirkonzahn.Sales

Langues : italien, anglais