Zirkonzahn.Scan - Software Skanujący 
  • Zirkonzahn.Scan skanuje różne elementy takie jak: modele mistrzowskie, przeciwzgryzy, waxup’y kęski zgryzowe, które są niezbędne do zaprojektowania i wyfrezowania pracy dla pacjenta
  • Po określeniu rodzaju pracy w programie Archiv program Scan sam prowadzi przez wszystkie etapy skanowania.
  • Zirkonzahn.Scan pozwala także na zeskanowanie dowolnego artykulatora i umieszczenie go systemie w formie wirtualnej.


Oprogramowanie dostępne jest w następujących językach:
angielski