PlaneSystem® by MDT Udo Plaster developed in cooperation with Zirkonzahn 
PlaneSystem® by MDT Udo Plaster, developed in cooperation with Zirkonzahn
 • Nowatorskie podejście do zebrania informacji na temat indywidualnego pacjenta, takich jak naturalna pozycja głowy (NHP), płaszczyzna ala-tragus dla odpowiedniego określenia płaszczyzny zgryzu, wszelkie związane z tym naturalne asymetrie i estetyczna opinia pacjenta
 • Dokładna precyzja dzięki zastosowaniu face- or transfer bow
 • W 100% zintegrowane w cyfrowej formie, przeniesienie dokładnej pozycji do wirtualnego artykulatora w skali 1:1 przy użyciu oprogramowania do modelowania Zirkonzahn.Modellier
 • Idealnie łączący się.  ze zdjęciami pacjenta i zeskanowanymi danymi twarzy  (Face Hunter)
 • Zoptymalizowane określenie centrycznej pozycji i szczęki , dzięki prawidłowej pozycji górnej szczęki
 • Kompatybilny system Zebris, odpowiedni do terapii z zastosowaniem szyny (w trakcie przygotowania)
 • Większe bezpieczeństwo planowania dla stomatologów, techników dentystycznych i pacjentów
 • Idealnie nadaje się do doradztwa pacjenta


Planesystem®-Components
PlaneSystem® składa się z PlaneFinder®, PlanePositioner®, rzeczywisty i wirtualny artykulator PS1 i specjalny PlaneSystem® Software-Tool

PlaneFinder®
PlaneFinder® wykrywa nie tylko NHP, ale także pochylenie od zarejestrowanej pozycji, tj. linia zero stopni (kąt linii zgryzu).

Numer katalogowy: SYAA0360
Physical and virtual articulator PS1
Artykulator PS1 został zaprojektowany w sposób umożliwiający symulację ruchów obrotowych, przesuwnych i zamykania szczęki, które występują w trakcie żucia.
Za pomocą skanera Scanner S600 ARTI modele mogą być zeskanowane razem z artykulatorem PS1 a następnie wprowadzone do oprogramowania wirtualnego artykulatora.

Numer katalogowy: SYAA0350
PlanePositioner®
Modele są pozycjonowane w artykulatorze PS1 za pomocą Plane Positioner opierając się na wprowadzonym kącie.

Numer katalogowy: SYAA0370
PlaneSystem Software-Tool
System służący wirtualnej obróbce w 3D modelu górnej szczęki w oprogramowaniu Zirkonzahn.Scan.PODSUMOWANIE METODY PRACY

1. W gabinecie stomatologicznym
 • Zapis fizjonomii twarzy pacjenta przy użyciu skanera twarzy Face Hunter (opcjonalnie) lub przez wykonanie zdjęć konwencjonalnych
 • Zapis płaszczyzn charakterystycznych dla pacjenta (ala-tragus i NHP) przez dentystę za pomocą Plane Finder

2. W gabinecie stomatologicznym lub w laboratorium
 • Analiza modelu, określenie centrum żucia i linii środkowej itd.
 • Mocowanie modelu górnej szczęki w Plane Positioner z wykorzystaniem dokładnego odwzorowania NHP jak i kąta nachylenia względem linii ala-tragus
 • Mocowanie Plane Positioner z modelem górnej szczęki w fizycznym artykulatorze PS1
3. W laboratorium
 • Skanowanie modeli za pomocą skanera S600 ARTI
 • Przeniesienie do wirtualnego artykulatora PS1 w ramach oprogramowania Zirkonzahn.Modellier
 • Import i dopasowanie sytuacji ze skanami twarzy wykonanymi przy użyciu Face Hunter lub zdjęciami portretowymi
 • Wirtualne modelowanie uzupełnień protetycznych za pomocą oprogramowania Zirkonzahn.Modellier

TRZECI WYMIAR W ANALIZIE PACJENTA
W praktyce klinicznej, nieprawidłowo pochylone płaszczyzny zgryzowe i niewłaściwe uzupełnienia protetyczne są częstym problemem. Jedną z możliwych przyczyn jest niedokładna analiza informacji uzyskanych od pacjenta. Udo Plaster, mistrz techniki dentystycznej z Nürnberg, stworzył nowatorski system transferu informacji, PlaneSystem®.
System ten określa płaszczyznę zgryzu oraz wszelkie związane z tym asymetrie indywidualnie dla każdego pacjenta bazując na płaszczyźnie ala-tragus oraz NHP, i przesyła realną pozycję do systemu CAD/CAM.
Aby zachować ciągłość cyfrowego toku pracy, otrzymane dane i odpowiadające im współrzędne w przestrzeni 3D muszą być prawidłowo dopasowane. Jest to możliwe dzięki optycznemu skanerowi S600 ARTI i wirtualnemu artykulatorowi zastosowanemu w oprogramowaniu do modelowania Zirkonzahn. Skaner otrzymuje dane modeli z artykulatora PS1 i przesyła je bezpośrednio do oprogramowania w wirtualnym artykulatorze.
Pozwala to na wykrycie wszelkich nieprawidłowości jeszcze przed zaplanowaniem leczenia w laboratorium lub gabinecie dentystycznym, minimalizując bądź zupełnie eliminując wszelkie błędy przed wdrożeniem leczenia.Następnie można rozpocząć rzeczywiste modelowanie  w oprogramowaniu Zirkonzahn.Modellier. Istotnym jest zwrócenie uwagi na fizjonomię pacjenta, co jest obecnie możliwe dzięki skanerowi twarzy 3D Face Hunter.
Cyfrowy  zapis danych twarzy pacjenta z praktycznie realistycznego obrazu stosowany jest jako ważny punkt odniesienia, który przyczynia się do idealnego planowania leczenia oraz ułatwia proces konsultacji między dentystą i pacjentem.


PLANE SYSTEM® – PODSTAWY NAUKOWE
Linia Ala-TragusBadania naukowe przeprowadzone przez np. Xie i współpracowników, uznali linię łączącą dolną krawędź skrzydła nosa ze środkiem tragus, tzw. linię ala-tragus, jako bardziej wiarygodne odniesienie dla linii zgryzu, niż płaszczyzna Campera lub Frankfurcka płaszczyzna pozioma. Odchylenia płaszczyzny ala-tragus od linii zgryzu jest minimalne. Linia ala-tragus jest różna dla każdego pacjenta, co wynika z naturalnych asymetrii twarzy. Aby wiernie odtworzyć płaszczyznę zgryzu, należy to zrobić  niezależnie od klasy szkieletowej.


NATURALNA POZYCJA GŁOWY (NHP)Drugim ważnym aspektem metody Plastera jest NHP. Pięcioletnie badania przeprowadzone przez Cooke (2) pokazały, że naturalna pozycja głowy pacjenta różni się zaledwie o 1-2 stopni, gdy patrzy on prosto w swoje oczy stojąc wyprostowanym przed lustrem. Ten wynik został poparty przez piętnastoletnie badania przeprowadzone przez Peng et al.
NHP stanowi niezależny od pacjenta punkt odniesienia, który pozwala stworzyć pewne wariacje orientacji przestrzennej swoiste dla danego pacjenta.


BADANIA I ARTYKUŁY ZWIĄZANE Z TEMATEM
 • Plaster U. Natürliche Asymmetrien und die patientenindividuelle Wiedergabe der Okklusionsebene ohne traditionellen Transferbogen.
  Quintessenz Zahntech 2013;39(5): 1266-1280
 • Xie J, Zhao Y, Chao Y, Luo W. A cephalometric study on determining the orientation of occlusal plane.
  Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao. 1993 Dec;24(4): 422-5
 • Sinobad D, Postic SD. Roentgencraniometric indicators of the position of the occlusal plane in natural and artificial dentitions.
  Eur J Prosthodont Restor Dent. 1996 Dec;4(4): 169-74
 • Cooke MS. Five-year reproducibility of natural head posture:A longitudinal study.
  Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990; 97: 487-94
 • Peng, L. Cooke, MS.: Fifteen-year reproducibility of natural head posture: A longitudinal study.
  Am J Orthod Dentofacial Orthop 116 (1) 1999: 82-85