Zirkonzahn.Cam – Cam-Software 
  • Ten złożony program, który jest częścią oprogramowania Nesting, przeprowadza automatyczną kalkulację ścieżki frezowania
  • Użytkownik może decydować jak precyzyjna ma być praca a program automatycznie tworzy plik CNC gotowy do frezowania
  • Oprogramowanie CAM kalkuluje pliki utworzone w oprogramowaniu Nesting

Oprogramowanie dostępne jest w następujących językach:
Niemieckim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, chińskim, greckim, rosyjskim, koreańskim, tureckim