Sinternit – FREZUJ 100% ODPORNY NA ZNIEKSZTAŁCENIA MATERIAŁ WE WŁASNYM LABORATORIUM Bloczki Chromo-kobaltowe (metal nieszlachetny) są wysoko skondensowane i lekko spiekane, co pozwala na frezowanie uzupełnień stomatologicznych. Z uwagi na fakt że, surowy materiał ma współczynnik skurczu tylko 7% jego wytrzymałość na skręcanie podczas procesu spiekania jest bardzo wysoka. W ten sposób wszystkie uzupełnienia stomatologiczne (mosty pełnych łuków, pojedyncze korony, struktury metalowe, teleskopy, belki, precyzyje elementy utrzymujące) mogą być spiekane całkowicie bez naprężeń.

 
Info: od 21 kwietnia 2022 roku nasz Sintermetall ma nową nazwę: Sinternit.
Właściwości i zakres zastosowań pozostają bez zmian.Właściwości w skrócie:
 • Wysokiej klasy stop chromo-kobaltu
 • 100% odporny na deformacje - brak zniekształceń i naprężeń w metalowej strukturze
 • Brak nieczystości w metalowej strukturze
 • Wysoka wytrzymałość na zginanie poprzez jednolite połączenie oraz gładką powierzchnię materiału ( końcowa gęstość > 98 %)
 • Wysoka stabilność krawędzi
 • Twój CAD/CAM system nie musi być aktualizowany
 • Spiekanie beztlenowe w piecu Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum z wysoką próżnią oraz specjalną przejściówką do synteryzacji (dodatkowy piec nie jest potrzebny) lub w piecu Sinterofen 300S
 • Synteryzacja bez gazu ochronnego
 • Dzięki idealnemu rozłożeniu temperatury w piecu jest możliwa produkcja uzupełnień nawet do 14 punktów
 • Czas frezowania w zależności od jednostki frezującej wynosi  15 minut
 • Galwanizacja w celu zmniejszenia szarej wartości cyrkonowej nadstruktury
 • Szybsze niż technika odlewania
 
    Sinternit - powierzchnia pod mikroskopem elektronicznym
   
Wytrzymałość na rozciąganie litego metalu Zirkonzahn (Cocronit Superior) po 3 punktowym teście na rozciąganie    
   

 

Wytrzymałość na rozciąganie Sinternit Zirkonzahn po 3 punktowym teście na rozciąganie
 

 

lekko zsynteryzowany
 

 

 znacznie zsynteryzowany
 

PROCES SYNTERYZACJI


Dostępne są dwa piece do synteryzacji:  
 
Komora spalania pieca do synteryzacji  Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum do 120 cyrkonowych i 25 elementów z Sinternit
 
Komora spalania pieca do synteryzacji  Sinterofen 300S do w przybliżeniu 50 elementów z Sinternit; synteryzowanie 2 mostów całego łuku lub 6 belek przy jednym procesie

Sinternit Sinternit 95H12


Paczka zawiera:
1 szt.
Numer katalogowy:
MEAS9512
Wysokość:
Systemu / średnica:


Sintermetal (stop chromo-kobaltu) do produkcji wzmocnień metalowych do licowania ceramiką.

Synteryzowane za pomocą Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum

Przetwarzane za pomocą CAD/CAM Milling Bur Sintermetall

Info: od 21 kwietnia 2022 roku nasz Sintermetall ma nową nazwę: Sinternit. Właściwości i zakres zastosowań pozostają bez zmian.