Zirkonzahn Multi Unit Abutments  

 
 
The Zirkonzahn Multi Unit Abutments and Multi Unit Abutments Angled are especially suited for multi-unit restorations. Due to the fact that they are adapted to different implant systems and their connections for the secondary structure are unified, the secondary structure can be screwed directly, or with additional titanium bases, with different implants without any problems. A further advantage of the standardised connection is that using these abutments, also other components (e.g. titanium bases, Scanmarkers, etc.) are reduced to one connection and divergences can be compensated.
 

Multi Unit Abutment bez hexa 


 
The Multi Unit Abutments NON HEX without anti-rotation device are suited for multi-unit restorations. They are designed in one piece to prevent the ingress of bacteria. The application of the Multi Unit Abutments NON HEX is extremely easy, because all types of implants have been adapted on a standard port. They are available in five different gingival heights to offer the best possible solution for every case.
 
For multi-unit restorations
Conical Cemented Titanium Base
as component of the Multi Unit Abutment
Without anti-rotation device
Also available gold-plated for increased biocompatibility and reduced grey values
Available in different heights

NOWOSCMulti Unit Abutment angled 


Zirkonzahn Multi Unit Abutments Angled – łączniki wielopunktowe kątowe są dostępne z kątem 17 °, aby skompensować wszelkie nachylenia implantów i dwoma różnymi kątami połączeń hex-implant. Mogą być stosowane do odbudów jedno- i wielopunktowych.
Do pozycjonowania łączników Multi Unit dostarczany jest sterylizowalny wkrętak (Peek). Zaczepy można przykręcić do implantu za pomocą klucza dynamometrycznego Ratched Wrench i śrubokręta MUA. W tym celu dostępne są specjalne śruby MUA.
 
Do pojedynczych koron i uzupełnień wielopunktowych
Stożkowa cementowana baza tytanowa, równoległa cementowana baza tytanowa i równoległa cementowana baza tytanowa One Position jako komponenty łącznika wielopunktowego kątowego HEX. Bazy tytanowe One Position służą do przykręcania pojedynczych koron na łącznikach Multi Unit 17 ° z zabezpieczeniem przeciwobrotowym
Z zabezpieczeniem przeciwobrotowym
Dostępne również pozłacane dla zwiększenia biokompatybilności i zredukowania wartości szarości
Dostępne w różnych wysokościach
 
 

Możliwości połączenia łącznika wielopunktowego


W zależności od pozycji implantu, przy dwóch różnych typach połączeń (1 i 2) liczba możliwości połączeń podwoiła się.

 
  Widok z boku Widok z góry MUA możne być umieszczony co 60° połączenia HEX. Mając możliwość wyboru między dwoma różnymi typami połączeń, MUA można umieścić co 30° połączenia HEX.
Połączenie HEX
Typ 1
Połączenie HEX
Typ 2
 
 
Połączenie trójkątne
Type 1
Połączenie trójkątne
Type 2
 
 
Kwadratowe połączenie
Type 1
Kwadratowe połączenie
Type 2
 
 
Połączenie ośmiokątne
Type 1
Połączenie ośmiokątne
Type 2