Wytwarzanie cyrkonu 

Czy zsynteryzowany cyrkon musi być obrabiany z wodnym chłodzeniem (np. korekta, podczas osadzania na modelu)?
  • Chłodzenie wodne jest polecane, lecz nie obowiązkowe.


Jak łączy się ceramika z cyrkonem?
  • Mechanicznie, poprzez skurcz materiału, retencję i łączenie powierzchniowe.


W jaki sposób cementuje się prace cyrkonowe?
  • Cement fosforanowy lub szklany cement monomerowy.


Czy możliwe jest przedłużenie krawędzi (uszczelnienie) po osadzeniu?
  • Przedłużenie krawędzi po wykonaniu podbudowy jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej ceramiki. Jednak lepiej jest zrobić to wcześniej, przed frezowaniem.


Podbudowy cyrkonowe są zawsze wolne od frykcji i zawsze wypadają z ust pacjenta podczas wpasowywania.
  • Tarcie jest technicznie możliwe, jednak nie jest pożądane. Lepiej byłoby nałożyć cienką warstwę wazeliny na konstrukcję przed wpasowywaniem.


Krawędzie koron na obiektach cyrkonowych są zbyt grube.
  • To nie wada materiału lecz błąd w wykonaniu. Po wyfrezowaniu lecz przed synteryzacją cyrkonu ICE, krawędzie koron muszą być ręcznie wycienione przez technika.


Jak dobrze cyrkon się dopasowuje?
  • Jeśli wykonanie jest prawidłowe, to system Zirkonzahn gwarantuje precyzję rzędu setnych mm. Ostatecznie praca dopasowana jest z dokładnością do 20 μm, podobnie jak praca ze złota.


Co się dzieje podczas opracowywania i/lub podczas, gdy ma miejsce korekcja wypolerowanych miejsc?
  • Nie ma problemu, gdy korekcja jest wykonywana z chłodzeniem wodnych a obrabiane miejsca zostaną dokładnie wypolerowane.


Czy punkty styczne w pracy są bezpieczne dla prac z cyrkonu?
  • Zirkonzahn nie ma żadnych zastrzeżeń co punktów stycznych w pracach z cyrkonu pod warunkiem, że konstrukcja podbudowy jest prawidłowo wykonana.


Czy korona cyrkonowa jest na tyle stabilna, że nadaje się do użytku po preparacji?
  • Używanie chłodzenia wodą oraz stosowanie odpowiednich narzędzi zapobiega ewentualnym zniszczeniom konstrukcji korony.


Które frezy są rekomendowane do obróbki koron z cyrkonu?