PLANESYSTEM® BY MDT UDO PLASTER STWORZONY WE WSPÓŁPRACY Z ZIRKONZAHN 
Innowacyjne podejście do rejestracji i pomiaru indywidualnych warunków okluzyjnych pacjenta:
 
 • pozycja szczęki,
 • nachylenie płaszczyzny zgryzowej,
 • pozycja zwarcia,
 • projektowanie powierzchni zgryzowej,
 • ustawienie zębów,
 • analiza funkcjonalna ruchów żuchwy,
 • oraz jej relacji w stosunku do szczęki.

W celu zabezpieczenia precyzyjnego planu leczenia, kompleksowej konsultacji z pacjentem jak i lepszej komunikacji pomiędzy pacjentem, stomatologiem, ortodontą oraz technikiem dentystycznym.

Zalety
 
 • możemy uniknąć niedokładności uzyskiwanych w wyniku użycia łuków twarzowych,
 • wszystkie dane mogą być dokładnie przeniesione do artykulatora za pomocą powtarzalnych płaszczyzn referencyjnych,
 • integracja danych dla analizy funkcjonalnej realizowanej przez specjalistów,
 • innowacyjny design artykulatora,
 • całkowicie zintegrowany z w pełni cyfrowym protokołem pracy.

Płaszczyzny referencyjne - Co nowego?

Poszukując Naturalnej Pozycji Głowy (Natural Head Position - NHP) za pomocą PlaneFinder® - urządzenia mierzącego/rejestrującego, zazwyczaj możliwe jest zlokalizowanie horyzontalnej płaszczyzny referencyjnej czaszki pacjenta, jako płaszczyznę powtarzalną. Podczas rejestracji, pacjent intuicyjnie sytuuje pozycję pionową ciała naprzeciw urządzenia, które umożliwia użytkownikowi wizualizację i zarejestrowanie asymetrii twarzy pacjenta po zarówno prawej jak i lewej stronie tej referencyjnej płaszczyzny wertykalnej.


Pod poniżej podanym adresem dostępne są informacje odnośnie kursów PlaneSystem®:
info@plasterdental.de  |  www.plasterdental.de
 

“W tym momencie z przeniesieniem warunków pacjenta przy użyciu PlaneSystem®, technik dentystyczny może zaoszczędzić wiele czasu przy ustalaniu płaszczyzn.
Nie ma wiecej potrzeby wykonywania dodatkowych przymiarek, wykonywania korekt i modyfikacji prac co pochłania najwięcej czasu.
Do prawidłowego wykorzystania możliwości jakie daje system potrzeba jedynie trochę praktyki.
Jeżeli wszystko jest dobrze skoordynowane, przeniesienie i rejestracja zwarcia powinny zająć mniej więcej tyle samo czasu co przy użyciu konwencjonalnych metod. […]
Wiemy, że ten system wciąż jest nowy dla wielu klientów. Technik dentystyczny może dostarczyć potrzebnych informacji i skonsultować się z lekarzem, na przykład za pomocą broszur lub
pomagając w postępowaniu, by uzyskać w wyniku badania jak najlepsze dane do pracy.
Często zabierałam PlaneFinder® ze sobą, gdy odwiedzałam swoich klientów. Uważam, że małe laboratoria sprawiają, iż to niekonwencjonalne podejście w leczeniu jest możliwe.
Z mojej własnej inicjatywy, byłam w stanie przekonać klientów do współpracy, nawet jeśli uzyskiwanie danych odnośnie sytuacji pacjenta było zazwyczaj zadaniem stomatologów.  […]
Właściwie, nakład pracy lekarza przy tym systemie nie jest duży, nawet mniejszy niż przy użyciu znanych dotąd metod.” DT Karin Engelhart (Dental-art laboratory, Tönisvorst). Wywiad dla Quintessence Zahntech magazine, 2016;42(4):531-535.
PLANESYSTEM®-ELEMENTY SKŁADOWE
 
PlaneFinder®
Urządzenie wykorzystywane do uchwycenia Natural Head Position (NHP) oraz nachylenia płaszczyzny okluzyjnej.

Numer katalogowy: SYAA0360
PS1 Articulator
Fizyczny oraz wirtualny artykulator zaprojektowany tak by mógł symulować specyficzne rotacje, ruchy posuwiste i relacje zwarciowe żuchwy pacjenta jakie występują podczas żucia.

Numer katalogowy: SYAA0350
PlanePositioner®
Stolik wykorzystywany do pozycjonowania modelu szczęki w artykulatorze PS1 i reprodukcji płaszczyzny okluzyjnej.

Numer katalogowy: SYAA0370


Ideal in combination with
 
Face Hunter
Skaner zdolny do wykonywania foto-realistycznych wizualizacji 3D twarzy jako pomocy roboczej w wykonywaniu zindywidualizowanych uzupełnień protetycznych.

 
Numer katalogowy: SYAA0310
PlaneAnalyser II
Instrument służący do analizy, rejestracji i dokumentowania specyficznych ruchów żuchwy pacjenta (a także do przeniesienia zarejestrowanych danych bezpośrednio do artykulatora)


PLANESYSTEM®-AKCESORIA
 
Set Adjusting Key PS1
Zestaw składa się z: 1 x trzpień regulacji zera PS1 oraz 1 x klucz regulacyjny PS1
 Zestaw kluczy mocujących do artykulatora PS1. Do łączenia różnych systemów split-cast i uzyskiwania synchronizacji między kilkoma artykulatorami PS1.


Numer katalogowy: ZBAC1971
JawPositioner (46 pieces)
Wespół z PlanePositoner®, pozwala na przeniesienie do fizycznego artykulatora cyfrowo usytuowanych modeli (szczęka).

 
Numer katalogowy: ZBAC3501
JawPositioner Support
Adapter do orbity umożliwiający wyfrezowanie płytek JawPositioner.

Numer katalogowy: ZBAC3511
Zestaw wkładek do artykulatora PS1
Wkładki do nastawiania surtruzji i detruzji w artyulatorze PS1.

Numer katalogowy: ZBAC1901
Reference Transfer Plate
W celu ustalenia płaszczyzny referencyjnej w PlanePositioner®, kolejno by zidentyfikować pozycję żuchwy w Plane Analyser.

Numer katalogowy: ZBAC1921
Multi Marker Plate
Uchwyt pozycjonujący do systemu Easy Fix, umożliwia skanowanie widelca transferowego do Face Hunter w scanerze Zirkonzahn.

Numer katalogowy: ZBAC1931
Bite Tray PlaneFinder® 1-3
Widelec wykonany z żywicy, którą można poddać procesowi sterylizacji, do rejestracji zwarcia w PlaneSystem®.

Numer katalogowy: ZBAC2154
Bite Tray PlaneFinder® 2-4
Widelec wykonany z żywicy, którą można poddać procesowi sterylizacji, do rejestracji zwarcia w PlaneSystem® (wiekszy rozmiar).

Numer katalogowy: ZBAC2156
Spacers for Bite Tray PlaneFinder®
Używane w przypadku rejestracji bezzębia. W połączeniu z Tray 1-3 i 2-4 umożliwiają prawidłowe ustalenie wysokości zwarcia.

Numer katalogowy: ZBAC2158
Plaster Plates 5 mm
Płytki do PlanePositioner® używane jako wzór do ustawiania zębów (3 sztuki).

Numer katalogowy: ZBAC2351
Plaster Plates 5 mm splited
Dzielone płytki (w przypadku asymetrii) do PlanePositioner® używane jako wzór do ustawiania zębów (6 sztuk).

Numer katalogowy: ZBAC2361


PODSUMOWANIE PROTOKOŁU PRACY:

REJESTRACJA DANYCH (W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM)
 
Pozycja szczęki w Naturalnej Pozycji Głowy (NHP):
 
Manualnie
Przy użyciu silikonu do rejestracji na (horyzontalnie ustawionym) widelcu z PlaneFinder®.

Cyfrowo
Przy użyciu Face Hunter i PlaneFinder®.
Nachylenie płaszczyzny referencyjnej Ala-Tragus w stosunku do Natural Head Position (NHP).
 
Manualnie
Po obydwu stronach mierząc kąty z PlaneFinder® w relacji do horyzontalnej płaszczyzny referencyjnej.

Cyfrowo
Wskazanie istotnych anatomicznych punktów (Ala nasal/Ala Tragus) na skanie 3D z Face Hunter, automatycznie mierzone przez oprogramowanie.
Ruchy żuchwy:
 
Cyfrowo
Z użyciem systemu rejestracji Plane Analyser (NIE zastąpi profesjonalnej analizy fukcjonalnej przeprowadzonej przez ekspertów).


PRZENIESIENIE DANYCH DO ARTYKULATORA PS1 (W GABINECIE LUB LABORATORIUM)

Pobrane dane są później ustawiane w artykulatorze PS1 na podsdtawie referencyjnej płaszczyzny horyzontalnej (0 stopni).
 
Pozycja żuchwy:
 
Manualnie
Ustawienie silikonu do rejestracji na (horyzontalnie ustawionym 0°) PlanePositioner® w oparciu o dalsze parametry (szew podniebienny/centrum żucia), wstawienie PlanePositioner® w artykulator PS1, umieszczenie modelu szczęki na materiale silikonowym i umowocowanie w ramieniu górnym artykulatora.

Cyfrowo
Poprzez spasowanie, model zostaje przeniesiony we właściwą pozycję względem skanów twarzy za pomocą Transfer Fork (Bite Tray Face Hunter).

Cyfrowe informacje odnoszące się do pozycji szczęki mogą być przeniesione w każdym momencie do fizycznego artykulatora w laboratorium, aby wykonać resztę manualnych etapów. Aby to wykonać, należy wyfrezować płytke pozycjonującą JawPositioner, następnie umieścić na PlanePositioner® i podobnie do rejestracji na materiale silikonowym przeprowadzić mocowanie modelu.
 
 
 
Nachylenie linii Ala-Tragus/płaszczyzny okluzyjnej:
 
Manualnie
Zobrazowanie płaszczyzny zgryzowej (która może mieć różne nachylenie) poprzez ustawienie zmierzonych kątów "Ala-Tragus Angle" za pomocą dwóch regulowanych połówek stolika PlanePositioner®.

 

Cyfrowo
Zostało już uzyskane podczas rejestracji danych.
Ruchy żuchwy:
 
Manualnie
Ustawienie artykulatora PS1 wg. danych uzyskanych z pliku pomiarowego Plane Analyser.

Cyfrowo
Funkcja importowania bezpośrednio do oprogramowania Zirkonzahn.Modellier (trwają prace).
 
Cyfryzacja manualnie zebranych informacji przeprowadzana jest przy użyciu Skanera S600 ARTI i oprogramowania Zirkonzahn.Scan. Następnie mogą być łączone ze zdjęciami pacjenta lub skanami 3D (Face Hunter). Cały system można idealnie połączyć z analizą modelu/pacjenta wg. Udo Plaster.


TRÓJWYMIAROWOŚĆ W ANALIZIE WARUNKÓW PACJENTA
W praktyce klinicznej niepoprawnie nachylone płaszczyzny zgryzowe i niefunkcjonalne uzupełnienia są częstą plagą. Możliwą przyczyną tego stanu rzeczy jest często nieprecyzyjna analiza warunków pacjenta.
Teraz MDT Udo Plaster z Norymbergii, opracował nowatorskie podejście do problemu transferu płaszczyzn - nazwany PlaneSystem®.
Określa on płaszczyznę okluzyjną i związane z nią asymetrie indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie płaszczyzny Ala-Tragus i Naturalnej Pozycji Głowy (NHP) oraz pozwala przekazać tę rzeczywistą pozycję do systemu CAD/CAM.
Aby zapewnić niezakłócony cyfrowy protokół pracy, otrzymane dane i odpowiednie współrzędne w przestrzeni trójwymiarowej muszą być odpowiednio dopasowane.
Można to zrobić za pomocą skanera optycznego S600 ARTI i modułu wirtualnego artykulatora zaimplementowanego w oprogramowaniu Zirkonzahn.Modellier.
Skaner pobiera dane pozycji modeli z artykulatora PS1 i przenosi je bezpośrednio do wirtualnego artykulatora w oprogramowaniu.
Pozwala to na wykrycie ewentualnych kompensacji przed opracowaniem planu leczenia laboratoryjnego lub klinicznego, minimalizując lub całkowicie eliminując wszelkie źródła błędów, w szczególności podczas przesyłania danych,
które mogłyby wystąpić podczas planowania lub wykonywania uzupełnienia protetycznego.Następnym krokiem jest faktyczne modelowanie uzupełnienia w oprogramowaniu Zirkonzahn.Modellier. Idealnie, w zgodzie z fizjonomią pacjenta. Jest to możliwe dzięki użyciu Skanera 3D twarzy Face Hunter.
Fotorealistyczne cyfrowe skany twarzy pacjenta mogą być wykorzystane niejako odnośnik lub referencja, ale są również idealne do planowania i konsultacji pomiędzy lekarzem a pacjentem.


NAUKOWE PODŁOŻE PODEJŚCIA DO TRANSFERU PŁASZCZYZNY
Linia Ala-TragusBadania naukowe, np. Xie i wspólnicy, zindetyfikowali linię łączącą dolny brzeg skrzydełka nosa do środka chrząstki ucha zewnętrznego, tzw. linia Ala-Tragus, jako bardziej wiarygodną referencję dla okluzji niż płaszczyzna Campera czy płaszczyzna pozioma frankfurcka. Różnica pomiędzy płaszczyzną skonstruowaną w oparciu o Ala-Tragus, a płaszczyzną zgryzu jest minimalna. Linia Ala-Tragus różni się u poszczególnych pacjentów, z nierzadko występującymi asymetriami połowicznymi twarzy. W celu wiarygodnej reprodukcji płaszczyzny zgryzowej, koniecznym jest określenie jej niezależnie od klasy szkieletowej.


Naturalna Pozycja Głowy (NHP)Drugim istotnym punktem w referencji wg. transferowej metody Udo Plasterafer jest Naturalna Pozycja Głowy (NHP). 5 letnie badania przeprowadzone przez Cooke'a pokazały, że naturalna pozycja glowy pacjentów, zmienia się jedynie o 1°-2° podczas, gdy pacjent patrzy bezpośrednio we własne oczy, stojąc prosto przed lustrem. Ten wynik został poparty 15 letnimi badaniami przeprowadzonymi przez Peng et al.
NHP jest związana z niezależną od pacjenta ramą odniesienia, która umożliwia reprodukcję specyficznych dla pacjenta zmian w orientacji przestrzennej.
 

Download


Brochure Components for patient digitisation 


LISTA BADAŃ ORAZ ARTYKUŁÓW, NAPISANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW, ZWIĄZANYCH Z TEMATEM:
 • Plaster U. Natürliche Asymmetrien und die patientenindividuelle Wiedergabe der Okklusionsebene ohne traditionellen Transferbogen.
  Quintessenz Zahntech 2013;39(5): 1266-1280
 • Xie J, Zhao Y, Chao Y, Luo W. A cephalometric study on determining the orientation of occlusal plane.
  Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao. 1993 Dec;24(4): 422-5
 • Sinobad D, Postic SD. Roentgencraniometric indicators of the position of the occlusal plane in natural and artificial dentitions.
  Eur J Prosthodont Restor Dent. 1996 Dec;4(4): 169-74
 • Cooke MS. Five-year reproducibility of natural head posture:A longitudinal study.
  Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990; 97: 487-94
 • Peng, L. Cooke, MS.: Fifteen-year reproducibility of natural head posture: A longitudinal study.
  Am J Orthod Dentofacial Orthop 116 (1) 1999: 82-85