Zirkonzahn.Nesting - OPROGRAMOWANIE DO UMIESZCZANIA PRACY W BLOCZKU  
 • Program do zagnieżdżania, zorientowany w osiach, służący do ustawiania prac protetycznych w bloczku.
 • Wszystkie istniejące bloczki przechowywane są w jednej bibliotece. Umożliwia to, w dowolnym momencie i z ekonomicznego punktu widzenia, wybór najmniejszego możliwego bloczka oraz pełne wykorzystanie już użytych bloczków.
 • Automatyczna rejestracja bloczka przez kamerę internetową - podczas rejestracji bloczka potencjalne błędy są minimalizowane, gdyż wykluczone są błędy literowe. Dodatkowo udoskonalona jest jakość zarządzania, gdyż namierzany jest numer partii produkcyjnej.
 •    • Automatyczne dokowanie- W przypadku, gdy praca umieszczona jest poza bloczkiem oprogramowanie automatycznie przenosi ją w odpowiednie miejsce na krawędzi bloczka.
 • Parallel Speed Calculation (Równoległa szybka kalkulacja) - kalkulacja wszystkich etapów frezowania jednocześnie, wraz ze znacznie skróconym  czasem liczenia.
 • Jednoczesna kalkulacja wielu bloczków - możliwość jednoczesnego przeliczania ścieżek frezowania dla kilku różnych prac w wielu różnych bloczkach.
 • Wyświetlanie materiałów w kolorach z gradientem cieniowania jak również funkcja renderowania z wizualizacją wyniku frezowania.
 • Uaktualniony moduł oprogramowania -CAD/CAM STL import- z analizą powierzchni do identyfikacji i ręcznej modyfikacji parametrów takich jak linia preparacji, tunele na śruby itp.
 • STL Raw Import - do frezowania tytanowych łączników indywidualnych, które zostały zaprojektowane w oprogramowaniu do modelowania innego producenta (nie Zirkonzahn.Modellier)
 • Wykrywanie niezgodności - informuje o możliwych niezgodnościach narzędzia z orbitą lub bloczkiem.
 • Mechaniczne wykończanie tarcia nadstruktur, które będą osadzone na koronach teleskopowych.

Oprogramowanie dostępne jest w następujących językach:
Niemieckim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, chińskim, greckim, rosyjskim, koreańskim, tureckim, czeskim, duńskim, fińskim, węgierskim, japońskim, norweskim, polskim, portugalskim, szwedzkim, arabskim (Arabia Saudyjska).