Ogólne informacje o cyrkonie 


Czym jest cyrkon?
 • Cyrkon (ZrSiO4) to minerał należący do grupy krzemianów, odkryty w roku 1789 przez M.H. Klaproth’a.
 • Tlenek cyrkonu (ZrO2) jest związkiem pierwiastka występującego w przyrodzie i używany w protetyce od 10-15 lat. Jest on stabilizowany przed itr i wzbogacony glinem. Poddany testom wykazał niezwykle pozytywne właściwości takie jak: wysoka sztywność (>1400 MPa*), twardość
  (1200 HV*) oraz model Weibull 15,84*
  (*Wartość Zirkonzahn ICE Zirconia Translucent)


Gdzie jest używany?
 • Oprócz wysokiej wytrzymałości cyrkon jest także całkowicie biokompatybilny. Właśnie ta cecha sprawia, iż wzrasta jego zastosowanie w medycynie (laryngologia, chirurgii: protezy palców i kości biodrowych oraz stomatologii: wypełnienia, korony, mosty, implanty). W przemyśle cyrkon jest wykorzystywany ponad 40 lat. Biały, naturalny kolor cyrkonu, umożliwia barwienie go na kolory zębiny a jego biotechnologiczne cechy dają możliwość produkcji wysokiej jakościowo i bardzo estetycznej rekonstrukcji zębów.


Czy cyrkon jest radioaktywny?
 • Wszystko jest radioaktywne! Ciało ludzkie ma 6000 Bq. Jeden kilogram dwutlenku cyrkonu ma ok. 2,3 Bq. Korona waży ok. 1 gr., metaloceramika może mieć do 1000 Bq/kg.


Czy ruchome protezy dentystyczne są możliwe do wykonania?
 • Tak, jeżeli poszczególne prawa fizyki konstrukcji technicznej cyrkonu są brane pod uwagę wraz z mistrzowskim doświadczeniem i zasadami techniki dentystycznej.


Dlaczego mosty mogą się złamać?
 • Mosty mogą się złamać jeśli zostaną popełnione podstawowe błędy w projektowaniu i wykonaniu. Istnieje specjale narzędzie Zirkonzahn do obliczania wytrzymałości konstrukcji mostów.


W jaki sposób proces starzenia się cyrkonu oraz wiążącą się z nim utratę twardości można porównać do zwykłej metalowej ceramiki?
 • Wszystkie materiały, z których wykonywane są podbudowy, nawet metal, podlegają procesowi starzenia. Siła na wykrzywianie przed procesem starzenia metalu wynosi ok. 500 Mpa, ICE cyrkonu ok. 1400 Mpa. W teorii, lecz do tej pory jeszcze nieudokumentowanej, 30% utrata wytrzymałości wciąż pozostawia 980 Mpa w odniesieniu do cyrkonu.


Porównanie estetyki cyrkonu i metalowej ceramiki
 • Podbudowy z cyrkonu ICE są przezierne, dlatego są estetycznie lepsze w porównaniu z ciemną podbudową metalową.


Jak można porównać trwałość konstrukcji pełnocyrkonowych z tymi metalowymi, licowanymi porcelaną?
 • Jeśli konstrukcja cyrkonowa jest precyzyjnie i prawidłowo zaprojektowana oraz wykonana to nie występują żadne różnice w trwałości.
 
Cyrkon Prettau® przeciw ceramika na metalu – test młota!Jak wypadają koszty w porównaniu z metalceramiką?
 • Jeżeli chodzi o koszty materiału, cyrkon jest porównywalny lub nieznacznie droższy niż metalceramika.


Czy możliwe jest wykonanie pracy pełnocyrkonowej?
 • Eksperci wśród techników dentystycznych są w stanie wykonać protezy, dotychczas bazujące na podbudowie z metalu, całkowicie z cyrkonu.
 • Nawiązując do tego, Zirkonzahn opracował wysoko przezierny cyrkon Prettau® oraz technologię jego barwienia. Tak więc odpowiadając na zadane w tym punkcie pytanie: możemy wykonywać estetyczne pełno cyrkonowe prace.