CAD/CAM Milling INSTALL

The initial installation and start-up help in your lab


 

 
Target group: New Zirkonzahn CAD/CAM system users
 
Course duration: 2 days
Participants: Depending on the lab
Venue: In every lab throughout Europe, outside Europe on request
Content: Upon request, we install and start your new CAD/CAM system. Afterwards, by means of a patient case, you get an insight into the system’s general functioning and the basics of our software.
Moreover, we give you a lot of useful tips.Program

 • Instalacja i urochomienie systemu (jeżeli istnieje taka potrzeba)
 • Wprowadzenie do obsługo oprogramowania, wspólnie zrobimy:
  • skanowanie modelu roboczwgo i przeciwzgryzu
  • wirtualne stworzenie podbudowy/ konstrukcji mostu
  • pozycjonowanie pracy w bloczku (nesting)
  • przesłanie danych do oprowramowania frezarki
 
 • Działanie systemu do frezowania – analiza błędów popełnianych podczas frezowania
 • Czyszczenie frezarki
 • Omówienie dostępnych materiałów do frezowania i frezów
 • Skróty
 • Kalibracja frezarki i skanera
 • Przegląd części wymiennych – omówienie teoretyczneCENTRUM SZKOLENIOWE

Europa 2 dni 1.500,00 € (bez. VAT)
Przyjazd i wyjazd oraz nocleg instruktora kursu organizuje Zirkonzahn.
Powstałe w związku z tym koszty nie są wliczane do ceny kursu i będą fakturowane oddzielnie.Informacje o kursie