Zirkonzahn.Scan - Software Skanujący 
Krótki opis oprogramowania do skanowania Zirkonzahn.Scan:
 
 • Te oprogramowanie do skanowania pozwala na precyzyjne skanowanie modeli oraz artykulatora
 • Podczas skanowania, oprogramowanie korzysta z listy prac stworzonych w oprogramowaniu Archiv
 • Przewodnik prowadzi użytkownika przez wymagane skany
 • Wirtualny artykulator:
  • Po zarejestrowaniu artykulatora w oprogramowaniu, modele będą wyświetlane w odpowiedniej pozycji
  • Dzięki funkcji artykulatora Fine-Adjustment możliwe jest skanowanie aktualnego stanu artykulatora, np. w związku ze zmniejszoną płaszczyzną pionową
  • Możliwe jest wprowadzanie płaszczyzn do wirtualnego artykulatora dla lepszej orientacji podczas pozycjonowania modelu
  • Do artykulacji modeli można wykorzystać różne systemy (Plane System® by Udo Plaster, Płaszczyzna Campera oraz Frankfurcka)
  • Zdjęcia 2D, skany twarzy 3D oraz zdjęcia rentgenowskie pacjenta mogą zostać wprowadzone jako pomoc wizualna
 • Znaczące udogodnienia:
  • Skany mogą być usuwane
  • Zamiast podążać za listą procesów, użytkownik samodzielnie decyduje o kolejności i znaczeniu skanów.
 • Istnieje możliwość skanowania wycisku i konwertowania go w pełni prawidłową i faktyczną formę modelu
 • Za pomocą dwóch kliknięć użytkownik jest w stanie dodać sekwencje skanowania w celu rejestracji skrajnych podcieni (jeśli nie zostały one zeskanowane odpowiednio przy pierwszym podejściu: np. przy pochylonych zębach)
 • Jednoczesne skanowanie i kalkulacja różnych modeli
 • Sprawniejsza praca, dzięki równoległym procesom pracy: Etapy pracy są realizowane równocześnie,co oznacza że kontynuowanie skanowania jest możliwe nawet jeśli poprzednie sekwencje skanowania nie zostały całkowicie załadowane
 • Przy pomocy Multi-Die Holder pojedyncze mikromodele szczęki i żuchwy mogą być skanowane jednocześnie: aktualny czas skanowania 14 punktów wynosi 45 sekund
 • Skanowanie wycisków i podwójnych wycisków
 • Skanowanie i funkcje dopasowywania: skanowanie elementu z różnych perspektyw i następnie pasowanie skanów
 • Kopiowanie skanów: jeśli potrzebny jest skan dziąsła i już  istnieje w Healthy Scan może zostać skopiowany.

Oprogramowanie dostępne jest w następujących językach:
Angielski, Niemiecki, Włoski