No more ceramic chipping thanks to incisal edge protection 
Po frezowaniu, cyrkonowe element są ponownie obrabiane ręcznie za pomocą wiertła Tungsten-Carbide Bur.Mamelony są oszlofowane a powierzchnie sieczne lekko zredukowane do licowania ceramiką.
Ważne jest, aby pozostawić oszlifowane płaszczyzny jako krawędzie ochronne, w celu uniknięcia odprysków ceramiki.