Reference Scan with the still intact master model 
Aby uzyskać skan odniesienia (zdefiniowany w oprogramowaniu jako Healthy Scan), sugerujemy skanowanie głównego modelu, który nie był jeszcze cięty, aby wyeliminować możliwe niedokładności, które w wyniku takiego cięcia mogłyby powstać oraz wziąć pod uwagę części dziąsłowe modeli.
Dla modeli z płytą bazową PMMA, zalecamy najpierw sprawdzić informacje producenta dotyczące wartości rozszerzania.