Giovanni Natile 


Sprawa/Praca: Prettau® Anterior® on titanium
Technik/Laboratorium: Giovanni Natile – Dental Laboratory Steger, Bruneck (South Tyrol/Italy)
Zakończenie pracy: Kwiecień 2016
Inserty: Pobierać